,

Εκδήλωση Αριστερής Πρωτοβουλίας Δυτικής Αθήνας,9 Μαρτίου ,7μμ Δημαρχείο Περιστερίου