,

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΡΑ