Πανελλαδική Συνέλευση Αριστερής Πρωτοβουλίας ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πανελλαδική Συνέλευση Αριστερής Πρωτοβουλίας Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Συνέλευση της Αριστερής Πρωτοβουλίας Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της Πανελλαδικής Συνέλευσης της Αριστερής Πρωτοβουλίας θα ανακοινωθούν εντός των ημέρων.

Η Οργανωτική Επιτροπή