ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΉΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ ΔΙΑΛΌΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ, 9.7.2022, ΓΕΩΠΟΝΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ