,

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Αριστερής Πρωτοβουλίας Λάρισας με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Αριστερής Πρωτοβουλίας Λάρισας με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας. Τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας…
,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΈΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΌ

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΔEΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΌ O ΙΣΧΥΡΟΣ…
,

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης χαιρετίζει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών .

Ανακοίνωση της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης Λάρισας Η Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης χαιρετίζει τον δίκαιο…